ایستگاه اصلاح نژاد دام در تبریز افتتاح شد. برای مشاهده فیلم افتتاحیه بر روی فیلم زیر کیک کنید.