امضای تفاهم نامه اتحادیه و شرکت شتاب گستر حامی ارک صنعت

در جهت همکاری در توزیع دستگاه بهینه ساز آب (واتر پلاس) که به عنوان یک محصول دانش بنیان تحول بزرگی در صنعت آب کشور ایجاد خواهد نمود، تفاهم نامه ای بین اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور و شرکت دانش بنیان شتاب گستر حامی ارک صنعت امضا شد.

اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور نیز در راستای خدمت به جامعه دامپروری و افزایش بهره وری در استفاده از منابع موجود، به عنوان نماینده شرکت فوق اقدام به عرضه دستگاه بهینه ساز آب نموده است.