بازدید از دستاوردهای کشاورزی و شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور به همراه دیگر مسئولان در ادامه نمایشگاه بین المللی تبریز از دستاوردهای کشاورزی و شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری در استان آذربایجان شرقی بازدید کردند.