در حال بارگذاری ...
خانه » تاریخچه اتحادیه
در حال بارگذاری ...

تاریخچه اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

در اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، مورد تاکید قرار گرفته و به منظور اجرائی نمودن این هدف راهبردی در برنامه های توسعه کشور، بخش کشاورزی به عنوان محور فعالیت های اقتصادی تعیین گردیده است. لذا در راستای هماهنگی بین تشکل های دامپروری استان ها، اتحادیه صنعت دامپروران همگام کشور در تاریخ 1390/05/02 توسط وزارت تعاون تشکیل شد و مامور به نظارت و هماهنگی بین تشکلها در جهت ترویج فرهنگ تعاون و تقویت اتحادیه های استانی عضو گردید.

اهداف تأسیس اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/09/1393 و مجوز های اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره های مورخ 23/12/1393 و مورخ 24/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

  • موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ” ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری و اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز به تعاونیهای کشاورزی و دامپروری. ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنها، خدمات مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات موردنیاز تعاونی های کشاورزی و دامپروری.
اهداف اتحادیه صنعت دامپروران همگام کشور
تاریخچه اتحادیه صنعت دامپروران همگام کشور
  • حل اختلاف و داوری در محدودة امور مربوط به تعاونیها مطابق با آئین نامه داوری ابلاغی وزارت تعاون و اصلاحات بعدی آن بصورت کدخدامنشی و صلح اعضاء.
  • برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه ها و جشنواره های داخلی و بین المللی و انجام آموزشهای مشاهده ای و گردشهای علمی داخلی و خارجی. بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، خرید و فروش، صادرات و واردات و عرضه تولیدات اتحادیه و تعاونیهای کشاورزی و دامپروری انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی بخصوص اقلام علوفه ای مورد نیاز دامداریها تهیه داروها، بذور و سموم مختلف مورد نیاز اعضاء اتحادیه ها و تعاونیهای کشاورزی و دامپروری. اجاره، تأمین و یا احداث ساختمانهای اداری، محل دفتر مرکزی، شعب، انبار و ایستگاه جمع آوری شیر، فروشگاه نمایشگاه، مرکز تهیه و تولید اسپرم، دفاتر خدمات فنی دامپروری و هرنوع تأسیسات لازم و تولید و یا واردات وسایل و ابزار کار و تجهیزات مورد نیاز اتحادیه و اعضاء و کشاورزان و دامداران در داخل یا خارج کشور
  • خرید سهام سایر اتحادیه ها و تعاونیها و شرکتها و موسسات عمومی یا خصوصی که موضوع فعالیت آنها مربوط به حرفه کشاورزی و دامپروری باشد. تأمین، کرایه و خرید خودرو و وسایل نقلیه و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری مورد نیاز بمنظور استفاده اتحادیه یا توزیع و فروش بین اعضاء و کشاورزان و دامپروران. انجام عملیات تلقیح مصنوعی و ثبت مشخصات و رکوردگیری و انجام امور دامپزشکی و حمل و نقل دام و علوفه و هرگونه خدمات رسانی مورد لزوم حرفه دامداری و کشاورزی در چارچوب ظرفیتهای فنی و آئین نامه های داخلی اتحادیه و اخذ مجوز از ارگانهای مربوطه
  • نظارت بر نحوه مصرف و توزیع مواد اولیه دریافتی اعضاء از اتحادیه و نحوه و چگونگی تولید و تعیین میزان کمیت و نوع کیفیت تولیدات تعاونیها و اعضاء آنها وفق مصوبات مجامع عمومی اتحادیه
درباره اتحادیه دامپروران همگام
اطلاعیه های اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور
  • تولید و یا تهیه و سهمیه بندی و توزیع نهاده های دامی و کلیه نیازمندهای حرفه ای تعاونیها در چارچوب حفظ منافع ملی و کاهش هزینه های تولید، طبق ضوابط و آئین نامه های معاملاتی مصوب مجامع عمومی اتحادیه. صادرات و واردات و خرید و فروش تولیدات و نهاده های کشاورزی و دامی مورد نیاز و اقلام علوفه ای و محصولات دامی و دام زنده و داروهای دامی و اسپرم بمنظور رفع نیازمندیهای کشاورزان و دامداران و افزایش درآمد اتحادیه و تعاونیهای عضو در چارچوب آئین نامه های معاملاتی مصوب مجامع عمومی اتحادیه.
  • ایجاد روابط با موسسات و تعاونیها و اتحادیه های سایر کشورها. ارائه خدمات فنی و مشاوره ای، تهیه طرحهای تیپ، ایجاد و شناسائی فرصتهای سرمایه گذاری و اشتغالزائی، اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بلاشرط. شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد با ارگانهای دولتی و خصوصی بصورت پیمانکاری درجهت ارائه خدمات و توانمندی اتحادیه.
  •  خرید، اجاره یا احداث مجتمع های دامداری و دامپروری، کشت و صنعت علوفه، میادین عرضه دام و کشتارگاه. کارخانجات صنایع تبدلی فرآورده های لبنی و داروسازی و خوراک دام، بمنظور تولید و جمع آوری، نگهداری، تبدیل طبقه بندی، و بازاریابی محصولات دامی و نهاده ها و اقلام علوفه ای در راستای رفع نیازهای اعضاء و دامداران و افزایش کیفی و کمی تولیدات دامی بصورتیکه هزینه های تولید را کاهش و صرفه جویی اقتصادی حرفه دامداری را افزایش داده و توسعه صنعت دامپروری را تسهیل نماید. رفع نیازهای فنی، آموزشی و پژوهشی و کارشناسی حرفه دامداری کارکنان، مدیران و اعضای شرکتهای تعاونی و دامداران کشور، ضمن ایجاد هماهنگی با مراکز آموزشی و دانشگاهها و اداره و سازمانهای ذیربط که مسئولیت حمایت و هدایت اتحادیه و شرکتهای تعاونی دامداران و امور دام را عهده دار میباشند، از طریق تشکیل واحد طرح و برنامه ریزی و یا هر مرجع دیگری که در تشکیلات سازمانی اتحادیه منظور خواهد شد. تأسیس فروشگاههای کوچک و بزرگ و یا زنجیره ای برای اتحادیه و اعضاء آن، بمنظور عرضه محصولات تولیدی به عموم جامعه و تأمین لوازم و نیازمندیهای زندگی رفاهی، شخصی و یا حرفه ای دامداران و اعضاء و کارکنان و مدیران تعاونیهای عضو، در راستای افزایش درآمد اتحادیه و تعاونیهای عضو و انتقال سرمایه حاصل از درآمد بخش توزیع به بخش تولید، بصورتیکه کمبود سرمایه گذاری و نقدینگی لازم در بخش تولید را حتی الامکان از این طریق نیز بتوان تأمین نمود.

تاریخچه اتحادیه دامپروران همگام کشور

مزرعه اتحادیه سراسری صنعت دامپروری همگام کشور
  • انتشار بولتن داخلی، نشریه، مجله و ارائه خدمات، آموزشی، تخصصی، فرهنگی، خبری و تبلیغاتی مربوط به صنعت و حرفه دامپروری و امور تعاون به منظور بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز تعاونیها و اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط. اخذ سپرده های نقدی از شرکتهای تعاونی غیرعضو بمنظور ارائه خدمات اتحادیه به آنان (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم)”