درباره ما

We have the best instructors

در اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، مورد تاکید قرار گرفته و به منظور اجرائی نمودن این هدف راهبردی در برنامه های توسعه کشور، بخش کشاورزی به عنوان محور فعالیت های اقتصادی تعیین گردیده است. لذا در راستای هماهنگی بین تشکل های دامپروری استان ها، اتحادیه صنعت دامپروران همگام کشور در تاریخ 1390/05/02 توسط وزارت تعاون تشکیل شد و مامور به نظارت و هماهنگی بین تشکلها در جهت ترویج فرهنگ تعاون و تقویت اتحادیه های استانی عضو گردید.

این اتحادیه با نام اتحادیه سراسری صنعت دامپروری کشور تشکیل شد که در مجمع سال 94 بنام اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور تغییر نام یافت.

درباره ما

مرکز اصلاح نژاد دام و تولید مواد ژنتیکی

شمالغرب و غرب کشور

فروشگاه

عرضه محصولات اتحادیه

درباره ما

طرح DHI

مرکز مدیریت بهبود گله های گاو شیری

The Most Iconic Golf Destinations

Cras maximus, nisi eget fringilla pellentesque, eros diam, nec viverra metus magna euismod enim. Vivamus venenatis pretium odio, accumsan.

Golf Club Information

Dress Code & Clubhouse
Information

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus posuere ante tincidunt.