تغذیه و رشد کرم ابریشم در واحد نوغانداری مرکز اصلاح نژاد دام شمالغرب و غرب کشور

تغذیه و رشد کرم ابریشم در واحد نوغانداری مرکز اصلاح نژاد دام شمالغرب و غرب کشور صورت گرفت.

ابریشم یکی از الیاف حیوانی است. فیبر پروتئینی است که از انجماد مواد ترشح شده توسط کرم ابریشم به دست می آید و از دو رشته موازی تشکیل شده است که توسط ماده چسبنده ای به نام صمغ به هم چسبیده اند.

نوغانداری چیست؟ کشاورزان نوغان در بهار از پروانه ابریشم تخم کرم ابریشم تولید می کنند و در اردیبهشت ماه کرم ها را در مکانی گرم باز می کنند و پیله آن را با گچ تمیز و سفید می کند.