توزیع شیر مدارس راه حلی مناسب برای ارتقای سرانه مصرف لبنیات

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: توزیع شیر مدارس در ارتقای سرانه مصرف لبنیات، کاهش هزینه های درمان و رونق صنعت دامپروری تأثیر بسزایی دارد که امیدواریم امسال اجرایی شود.

آقای سید احمد مقدسی گفت: هم اکنون در تأمین کنجاله سویا با نرخ مصوب مشکلاتی وجود دارد و به رغم آنکه نرخ مصوب هر کیلو کنجاله 2700 تومان افزایش یافته است، اما در سامانه بازارگاه نیست.

به گفته او، در حال حاضر هر کیلو شیر خام با نرخ مصوب 15 هزار تومان ستاد تنظیم بازار درب دامداری خریداری می شود که افزایش 2 برابری کنجاله سویا در بازار آزاد نسبت به نرخ مصوب بر قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد.

مقدسی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیر خام تا پایان سال با تأمین کنجاله سویا به 11 میلیون و 700 هزار تن برسد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه پتانسیل تولید 15 میلیون تن شیر خام در کشور وجود دارد، گفت: توزیع شیر مدارس علاوه بر ارتقای سرانه مصرف محصولات لبنی در سلامت جامعه و کاهش هزینه های درمان تأثیر بسزایی دارد.

او با بیان اینکه توزیع شیر مدارس در رونق صنعت دامپروری تأثیر بسزایی دارد، گفت: امسال با تأمین بودجه توزیع شیر مدارس، صنعت دامپروری آمادگی افزایش تولید و تأمین شیر مورد نیاز را دارد.