جلسه مشترک سرپرست بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی با اتحادیه سراسری و اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی

جلسه مشترک سرپرست بانک نوسعه تعاون استان خراسان رضوی با اتحادیه سراسری و اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی پیرامون تفاهم نامه های همکاری فی مابین در تاریخ 1402/05/07 برگزار شد.