جلسه مصرف چغندر علوفه ای در خوراک دام

پیرو بحث استفاده از سایر منابع تغذیه ای دام ، جلسه ای با حضور کشاورزان چغندر کار منطقه سرخس در دفتر اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی برگزار شد . در این جلسه مواردی از قبیل ارزش تغذیه ای ، شیوه مصرف ، شرایط نگهداری و میزان مصرف در انواع دام مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

تحمل به شوری و کم آبی، داشتن قسمت‌های هوایی برگی مناسب، کیفیت بالای غده‌های چغندر و ارزش غذایی با کیفیت از مزیت های چغندر علوفه ای نسبت به دیگر گیاهان علوفه ای است . محصول چغندر علوفه ای به صورت تازه توسط دام امکان مصرف را دارد و به دلیل غنی بودن از مواد مغذی بسیار ارزشمند است؛ این محصول قابلیت سیلو شدن توام با ذرت علوفه ای را با نسبت های توصیه شده دارد تا در زمان نیاز به مصرف دام ها برسد. میزان عیار قند چغندرعلوفه‌ای حدود ۱۳ است و با مصرف آن مشکلی برای دام پیش نمی‌آید.

منبع خبر: اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی