همایش منطقه ای شترداران استان های شرق کشور

شرکت تعاونی شترداران خراسان رضوی از اعضای اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی همایش منطقه ای شترداران استان های شرق کشور را از تاریخ 14 تیر 1402 ساعت 9 الی 18 در هتل بین المللی نوین پلاس شهر مشهد مقدس برگزار می کند.