در حال بارگذاری ...

تفاهم نامه همکاری 4 اتحادیه دامی و بیمه کشاورزی

به نقل از خبرگزاری مهر، در راستای گسترش فرهنگ بیمه و توسعه بیمه اجباری (فراگیر) دام در کشور تفاهم نامه بین اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایرانیان، اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزان دامداران ایران، اتحادیه سراسری صنعت دام پروران همگام و اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دام سبک کشور با صندوق بیمه کشاورزی منعقد شد.

علیرضا آل امین قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در این مراسم با بیان اینکه انجام بحث بیمه گری توسط تشکل های بخش کشاورزی یکی از کارهای مهم مغفول مانده در این بخش است، گفت: «تشکل های بخش کشاورزی حامی استقلال کشور هستند، در واقع آنها با حمایت از بخش کشاورزی از وابستگی کشور جلوگیری می کنند.»

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال مبنی بر واگذاری امور به مردم، یادآورشد: «در این راستا این واگذاری ها می تواند به تشکل های شناسنامه دار نیز صورت گیرد.»

گفتنی است، از اهداف تفاهم نامه پوشش بیمه ای برای کلیه دام های کشور در راستای اجرای بند ث ماده 33 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص بیمه اجباری کلیه دام ها در مقابل بیماری های مشترک و واگیردار، ارتقای بهداشت عمومی و سلامت جامعه، پیشگیری از انتشار بیماری های مشترک، واگیردار و نو ظهور است.

بر اساس این گزارش، جبران به موقع بخشی از خسارت وارد شده به بیمه گذار با راه اندازی بیمه اتکایی به صورت مشارکتی، ارتقای دانایی و توانمندسازی دامداران در کاهش ریسک و مدیریت خطرپذیری انواع بیماری ها و مطالعه سنجی بیمه درآمدو بیمه عوامل تولید نیز از دیگر اهداف این تفاهم نامه ها بوده است.