گردش کار دریافت مجوز کارگزاری مرکز بهبود مدیریت دام

متقاضیان با توجه به آشنایی با منطقه و آگاهی از نیاز منطقه به مرکز بهبود مدیریت دام و تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نموده تا پس از طی مراحل گردش کار و تأیید نهایی، نسبت به صدور مجوز به نام نامبرده اقدام شود.

حداقل امکانات لازم:

 • یک نفر کارشناس دامپروری
 • یک نفر تلقیح کار با تجربه دارای مجوز انجام تلقیح یا تأیید شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان
 • داشتن دفتر محل کار به همراه امکانات لازم از جمله اینترنت، تلفن، نمابر، رایانه و غیره در منطقه مورد درخواست

گردش کار

 1. دریافت فرم درخواست با مراجعه به اتحادیه صنعت دامپروری در استان مربوطه یا وب سایت اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور www.irandamparvar.ir
 2. ارائه فرم تکمیل شده و مدارک مورد نیاز به اتحادیه استان مربوطه
 3. هماهنگی با امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان( طرح موضوع در کارگروه مشترک اتحادیه استانی با امور دام)
 4. بررسی سوابق کاری و علمی متقاضی به وسیله اتحادیه صنعت دامپروری استان مربوطه
 5. تأیید صلاحیت متقتضی از طرف اتحادیه و مشخص کردن منطقه فعالیت
 6. تأیید نهایی صلاحیت و منطقه فعالیت از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان
 7. هماهنگی با اتحادیه استانی جهت بازدید از امکانات متقاضی
 8. صدور موافقت نامه تشکیل مرکز بهبود مدیریت دام
 9. تکمیل و تجهیز دفتر کار پیش بینی شده و ایجاد شرایط مندرج در موافقت نامه تشکیل
 10. بررسی و تأیید نهایی عملکرد
 11. صدور پروانه مرکز بهبود مدیریت دام

برای دریافت pdf شرح وظایف مراکز بهبود مدیریت دام روی لینک زیر کلیک کنید.