خانه » درباره ما » اعضای هیئت بازرسی اتحادیه

اعضای هیئت بازرسی اتحادیه

بازرس اصلی اتحادیه
میکائیل فتحی

بازرس اصلی اتحادیه

ایلام- جانبازان- خیابان صیاد شیرازی- شرکت خدماتی ایلام رها- اتحادیه دامداران شهرستان ایلام

طاهر شادبهر

بازرس اصلی اتحادیه

نماینده اتحادیه تعاونیهای دامداران استان چهارمحال و بختیاری

صیاد شقاقی

بازرس اصلی اتحادیه

نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی صنعت دامپروری و کشاورزی متحد استان قزوین

امین میش مست هراتی

بازرس علی البدل اتحادیه

نماینده اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی