تاریخچه

1401-6-23 10:51:22 +00:00

درباره ما We have the best instructors در اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، مورد تاکید قرار گرفته و به منظور اجرائی نمودن این هدف راهبردی در برنامه های توسعه کشور، بخش کشاورزی به عنوان محور فعالیت های اقتصادی تعیین گردیده است. لذا در راستای هماهنگی بین تشکل های دامپروری استان ها، اتحادیه صنعت دامپروران همگام کشور در تاریخ 1390/05/02 توسط وزارت تعاون تشکیل شد و مامور به نظارت و هماهنگی بین [...]

تاریخچه1401-6-23 10:51:22 +00:00

عنوان

New Courses

دوره‌های جدید

Contact Info

Tehran- Tohid square - No: 64 - first Floor

تلفن: +982166433597 / +982166438779

فکس: +982166438779

اطلاعات تماس

تهران، خیابان پرچم- پلاک 64- واحد 1

تلفن: 66433597 - 021

فکس: 66438779- 021

وبسایت: www.irandamparvar.ir

نوشته‌های تازه

آخرین نوشته‌ها

Go to Top