توضیحات

تانک ازت مخزنی برای نگه داری نیتروژن مایع است، که نیتروژن مایع، مایعی برای نگه داری نمونه‌های آزمایشگاهی است. از این تانک تحت عنوان فلاسک نیتروژن نیز یاد می‌کنند، چرا که عملکردی شبیه به فلاسک‌های معمولی در نگهداری آب گرم دارند. نیتروژن گازی بی‌ بو و بی رنگ است که تقریباً ۷۸ درصد از گاز های اتمسفر و هوای اطراف ما را به خود اختصاص داده است. نیتروژن مایع غالباً در ستون‌ های تقطیر جز به جز هوا شکل می گیرد و استخراج می‌ شود. نیتروژن مایع دمایی حدود منفی ۱۹۶ درجه سانتی گراد دارد و تقریباْ ۷۰۰ برابر فشرده‌ تر از نیتروژن گازی است.