توضیحات

غلاف تلقیح مصنوعی دام با توجه به قیمت نسبت به انواع خارجی گزینه مناسبی است. در دو نوع چاکدار وبدون چاک غلاف تلقیح مصنوعی تولید وعرضه می شود.