اسپرم های دامی

اسپرم یک محصول راهبردی در صنعت دامپروری محسوب می شود و نگهداری از این ماده ژنتیکی و انتقال آن مستلزم وجود یک محیط مناسب است. مراکز گوناگونی در داخل و خارج از کشوز مشغول انجام عملیات اصلاحی بر روی نژادهای گوناگون هستند و به صورت دام اصلاح نژاد شده و یا به صورت اسپرم منجمد وارد بازار می گردد. البته به دلیل سهل بودن حمل و نقل اسپرم نسبت به دام زنده تجارت این ماده از عمومیت بیشتری برخوردار است.